Esileht

Kreval Õigusbüroo – kvaliteetne õigusbüroo Tallinnas

Krevald Õigusbüroo on asutatud 2014 aastal, mis kaasaegse ja kiirelt areneva õigusbüroona spetsialiseerub kõikidele peamistele õigusvaldkondadele (vt ÕIGUSVALDKONNAD). Krevald Õigusbüroo OÜ juristid on omandanud õigushariduse rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt hinnatud ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Krevald Õigusbüroo OÜ tegutsemise vundament lasub kolmel järgneval peamisel sambal:

– büroo klientidele sobivaim võimalik resultaat antud olukorras;

– tegutsemine kooskõlas juristile omase eetikakoodeksiga (vt Eesti Advokatuuri eetikakoodeks), pidades igal ajahetkel silmas usaldussuhet kliendi ja õigusteenuse osutaja vahel

– töökus ja professionaalsus kui omadused milleta ei oleks kunagi võimalik kliendile soovitud tulemust saavutada. Seega oleme omale eesmärgiks seadnud kvaliteetse ning kliendi huvidest lähtuva õigusteenuse osutamise. Heal tasemel õigusabi ja üllatuslikult positiivsed lahendused võivad teinekord ilmneda ka pealtnäha võimatus olukorras, seega on alati mõistlik võtta palgale jurist, kellega olukorrast põhjalikumalt rääkida.

Krevald Õigusbüroo OÜ-s saavad võimalusel esindatud kõik kliendid olenemata kliendi probleemist. Nn vihma käest räästa alla kedagi ei jäeta.

*Käesolev kodulehe versioon on esmane versioon ning koduleht on täiustamisel.

Krevald Õigusbüroo OÜ - kvaliteetne õigusabi Tallinnas